Stavoimpex Holíč spol. s.r.o.
PREDAJ BYTOV
... a budete mať domov
byty Pezinok
Profil a zameranie firmy
Predmetom nášho podnikania je aj:

1. sprostredkovateľská činnosť

2. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby

3. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby

4. vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych s stavieb ( vrátane
    vybavenia sídliskových celkov )

5. prenájom bytov, domov, obchodov a pozemkov

6. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

7. nákup a predaj nehnuteľností

8. dodávka vody

9. dodávka plynu
Copyright © Stavoimpex Holíč spol. s.r.o.   |   Tvorba web stránok
tvorba web stránok
Stavoimpex Holíč spol. s r.o.
Námestie mieru 20
908 51 Holíč
IČO: 36234311
IČDPH: SK 2020185585
zapísaná v OR vložka číslo: 11725/T
BYTY PEZINOK
POZEMKY V HOLIČI