Stavoimpex Holíč spol. s.r.o.
PREDAJ BYTOV
... a budete mať domov
byty Pezinok
Voda a kanalizácia
Copyright © Stavoimpex Holíč spol. s.r.o.   |   Tvorba web stránok
tvorba web stránok
Podľa čl. I Dodatku č.1 k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017 - 2021, prijatého Regulačnou radou dňa 10. novembra 2020, sa aktualizovala dĺžka súčasného regulačného obdobia, ktoré bolo predĺžené do 31. decembra 2022. Ide o 5. regulačné obdobie. Oficiálnu informáciu o predĺžení regulačného obdobia o jeden rok, nájdete na tomto linku od ÚRSO: https://www.urso.gov.sk/urso-dolezite-upozornenie-pre-subjekty-podnikajuce-v-oblasti-vodneho-hospodarstva


Dodávku vody zabezpečujeme v lokalite Pezinok, Vlčkovce a na ulici A. Dubčeka Holíč.
Prevádzkový poriadok - kanalizácia I.-III. etapa, sídlisko A. Dubčeka - Holíč.
PrevadzkovyporiadkADHkanal.pdf
Prevádzkový poriadok - vodovod I.-III. etapa, sídlisko A. Dubčeka - Holíč.
prevadzkovyporiadok-vodovod.pdf
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
PrevadzkovyporiadkADHkanal.pdf
Odpoveď-oprava čerpadla a nová zmluva o dodávke vody.
prevadzkovyporiadok-vodovod.pdf
Odpoveď na Žiadosť o nápravu zo dňa 15.11.2019.
prevadzkovyporiadok-vodovod.pdf
Rozhodnutie od ÚRSO dňa 27. 12. 2022
PrevadzkovyporiadkADHkanal.pdf
Rozhodnutie od ÚRSO dňa 31. 1. 2022
Rozhodnutie_0105_2023_V
Rozhodnutie od ÚRSO
PrevadzkovyporiadkADHkanal.pdf
Žiadosť o zmenu odberateľa. Tlačivo je potrebné vypísať pri predaji nehnuteľnosti (domu) a doručiť do sídla firmy STAVOIMPEX Holíč, s.r.o.
PrevadzkovyporiadkADHkanal.pdf
Zmluvu o úprave vzájomných práv a povinností dvoch vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií.
2812_001.pdf
ČLÁNOK:
>> Čo patrí a nepatrí do kanalizácie
BYTY PEZINOK
POZEMKY V HOLIČI
Rozhodnutie 2017
Rozbor vody: Pezinok, Vlčkovce a na ulici A. Dubčeka Holíč.
Rozbor vody
Rozbor vody
Rozhodnutie 2018