Stavoimpex Holíč spol. s.r.o.
PREDAJ BYTOV
... a budete mať domov
byty Pezinok, Byty Vlčkovce
Voda a kanalizácia
Copyright © Stavoimpex Holíč spol. s.r.o.   |   Tvorba web stránok
tvorba web stránok
Dodávku vody zabezpečujeme v lokalite Pezinok, Vlčkovce a na ulici A. Dubčeka Holíč.
Prevádzkový poriadok - kanalizácia I.-III. etapa, sídlisko A. Dubčeka - Holíč.
PrevadzkovyporiadkADHkanal.pdf
Prevádzkový poriadok - vodovod I.-III. etapa, sídlisko A. Dubčeka - Holíč.
prevadzkovyporiadok-vodovod.pdf
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
PrevadzkovyporiadkADHkanal.pdf
Odpoveď-oprava čerpadla a nová zmluva o dodávke vody.
prevadzkovyporiadok-vodovod.pdf
Odpoveď na Žiadosť o nápravu zo dňa 15.11.2019.
prevadzkovyporiadok-vodovod.pdf
ČLÁNOK:
>> Čo patrí a nepatrí do kanalizácie
BYTY VLČKOVCE
BYTY PEZINOK
POZEMKY V HOLIČI
Rozhodnutie 2017
Rozbor vody
Rozhodnutie 2018